MoVi – Gör dig SMIDIG, Stabil & STARK

 Movement is Vital

Rörlighetsträning med kontroll och styrka i fokus!

En stor del av vår förmåga att utveckla styrka och samtidigt vara stabila och smidiga bygger på att kroppen ges möjlighet att fungerar som en sammanhängande enhet. Träningsformen MoVi är utformad och uppbyggd på ett sätt som stimulerar och utmanar förmågor som leder till större kroppskontroll. Med sina grundprinciper kan den anpassas utifrån individen – Alla kan träna och dra nytta utav MoVi! 

UPPTÄCK IAKTTA BLI MEDVETEN

Upptäck dina fysiska förmågor hos dig själv, upplev annorlunda träning som kan inspirera till något nytt, kraftfullt och användbart. Iaktta och bli mer medveten om dina styrkor och eventuella begränsningar.

Gör dig själv till VINNARE!

 

2016-02-17 (6)

MoVi kan beskrivas som Komplex, Dynamisk och Aktiv.

Komplex; Träningen är flerdimensionell och ger mångsidig komplex effekt. Kroppens leder och muskler utmanas på ett sätt som innebär att det krävs samordning. Genom komplexa övningar tränas nervsystemet så att samarbetet med och mellan olika musklerna förbättras. Det påverkar och utvecklar i sin tur vår koordination, balans, rörlighet, styrka och stabilitet.

Dynamisk; MoVi lägger stor vikt vid att skapa dynamik det vill säga bli uppmärksam på och lära sig om kroppen i rörelse. Målet är att rörelsen utvecklas till att bli följsam, stabil och kraftfull.

Aktiv; eftersom träningen lägger stort fokus på aktiv närvaro samt till stor del bygger på ett aktivt muskelarbete och aktiv rörlighet.

Den innehåller en kombination av rörelser som utmanar oss att konversera med hela kroppen!.  Genom MoVi utvecklas din kroppskännedom och uppmärksamhet på detaljer i rörelser  – den kräver fokus och tålamod vilket ger hållbara resultat.

 

För vem passar MoVi?

Vår ambition är att du som söker en annorlunda träning som utvecklar och förbättrar din smidighet, styrka och stabilitet kan uppleva MoVi som ett effektivt och roligt alternativ eller komplement till din nuvarande träning. Du kanske tycker om träning som innebär koncentration och fokus samt att kvalitet går före kvantitet. Du vill ha god kroppsmedvetenhet och känna dig Vital!

MoVi strävar efter hållbara och långsiktiga resultat där vägen till målet är lika betydelsefull som målet i sig.

Söker du efter en träning som kan utföras var som helst när som helst, ja då kan MoVi vara något för dig!

Så här kan MoVi tränas:

MoVi är mycket flexibel träning och kan utformas utifrån olika behov och förutsättningar, allt från kompletta träningspass, effektivt inslag och komplement till sin nuvarande träning till 5 minuters pausaktivitet i vardagen.

Ett komplett MoVipass innehåller en relativt lång uppvärmning med övningar som är av aktiv dynamisk karaktär. Det innebär att alla leder och muskler involveras. Successivt övergår uppvärmningen i mer koncentrationskrävande övningar för rörlighet, stabilitet och styrka.

Passets huvuddel kan se lite olika ut beroende på karaktär och om träningen sker inom- eller utomhus.

  • Övningar kan utföras i olika typer av BLOCK eller kombinationsserier så kallade MoVi-rutiner.
  • Man kan utföra färdighet- och fokusträning, vilket innebär övning av olika tekniska moment för att på sikt klara av mer krävande rörelser. Övningarna byggs upp efter en progression som gör att både hjärna, nervsystem och muskler får tid att anpassa sig efter nya rörelsemönster.
  • Belastningsövningar som kräver mer styrka eller utförs mer intensivt.
För dig som önskar träna MoVi som komplement till din nuvarande träning kan en Workskop eller några individuella trängspass vara till hjälp för att komma igång.

Individuell MoVi – Det skräddarsydda valet!

Kom igång på egen hand – Testa MoVi Online – Hundratals filmade instruktionsfilmer
Teckna medlemskap

movonline

– Boka en Workshop eller en MoVikurs till din förening/företag 

Läs mer om Worksshop och Kurs för Företag och Idrottsföreningen

Frågor och Intresseanmälan 

Deltagares upplevelser och effekter av MoVi

Träna MoVi – Boka en kurs!

MoVi smidig stabil stark (1)


MoVi

 

MoVi – Individuell träning eller i Grupp 

Är du intresserad av skräddarsydd MoVi-träning kan vi erbjuda individuella pass eller MoVi i grupp.

Individuell MoVi innebär anpassad färdighetsträning med en grundlig genomgång av principer och övningar för att komma igång med MoVi på egen hand. Utifrån önskemål kan sedan träningen anpassas. Individuell fortsatt träning finns sedan som 30 minuters alternativt 60 minuterspass.

Är ni några stycken som skulle vilja testa och träna MoVi under en period och på en tid som passar just er är MoVi i grupp ett alternativ. Vi kommer då överens om hur många pass ni önskar samt tid och plats. Beroende på gruppstorlek får även dessa pass en individuell karaktär där varje deltagare i stor uträckning kan få snabb feedback och support.

MoVi – KURSER och Workshop – Företag/Idrottsföreningar 

Låt era medlemmar/arbetstagare dra nytta utav MoVi – boka en Workshop eller en kurs. På en workshop får deltagaren lära känna MoVi:ns olika grundprinciper, det blir mycket praktiskt såklart!  Målet är att alla får inspiration och kan dra nytta utav MoViövningar i sin vardag, på arbetsplatsen eller i sin träning. En kurs som byggs upp utifrån företagets eller idrottsklubbens behov och önskemål är en investering för individens hälsa och prestation.  På företaget kan en utvecklad kroppsmedvetenhet leda till bättre hållning och ork med ökad upplevd hälsa som biverkning!. För idrottaren kan en kurs leda till en rad upptäckter kring sina förmågor, både styrkor och begränsningar. Det kan handla om mororik, stabilitet, styrka eller rörlighet.

 

 

PRISER:

Individuell MoVi:
60 min: 545 kr
30 min: 345 kr

MoVi i Grupp (max 5 st.)
60 min: 845 kr/grupp
30 min:545 kr/grupp

 

BOKA 6 PASS betala för 5
Vid bokning av MoVi individuell eller grupp ges 20% rabatt på MoVi ONLINE.

Workshop och Kurser
Aktuella datum för Workshops presenteras efterhand
PRIS: Workshop: 395 kr / person vid allmänna arrangemang
Offert vid uppdrag
Kurser: Offert

Mer information om Workshop
Mer om Kurser – Företag
Mer om Kurser – Idrottsföreningar

Frågor och Intresseanmälan  
Anmälan- och betalningsanvisning PDF

movonline

Läs mer Om MoVi Online övningar och Rutiner på
MoVi Medlemskap – Kategorier och Smakprov

 


Grundprinciper för MoVi

 

Innebär att det finns en strävan till att utföra varje rörelse med så god kvalitet som möjligt oavsett om den är långsam eller snabb. Med kontroll och fokus övar du dig på att hantera rörelsen och kan på så sätt bli mer kroppmedveten. Detta kan bland annat gynna och förbättra din hållning.

Att vara aktiv i rörelsen betyder att det finns en närvaro som innebär att du ibland behöver extra fokus för att utföra rörelsen. Detta blir extra påtagligt i övningar som till en början kan upplevas enkla eller lätta men som vid ett aktivt utförande blir ansträngande.

 

Om en rörelse är dynamisk innebär det att en eller flera leder rör på sig. Håller vi en position stilla är den statisk. De flesta MoVi-övningar är dynamiska på det sättet att det alltid finns minst en led i rörelse. Det kan t.ex. innebära att samtidigt som du balanserar på ett ben utför du en dynamisk rörelse med det andra benet. Att en rörelse är komplex innebär att flera leder och muskler är inblandade samtidigt. Dynamiska och komplexa övningar ger oss möjlighet att utveckla balans, koordination samtidigt som stabilitet och styrka utmanas, inte minst kring bålen.

 

Genom att arbeta i och utmana en leds fulla rörelseomfång kan både rörlighet och stabilitet förbättras. Leder som kan stå emot och hantera yttre krafter oavsett om den är i rörelse eller är stilla blir mer användbar och effektiv. Detsamma gäller musklerna! Genom att utmana muskeln när den är utsträckt, när den  som kortast och allt där emellan leder till att den blir starkare, mer användbar och tålig. Att utmana hela vårt rörelseomfång innebär även att hjärnan och nervsystemet tränas, motoriken förbättras.

 

Rörelser kan upplevas olika, en del utmanar oss mer andra känner vi oss bekväma med. Oavsett målet med träningen bör den anpassas utifrån var man är just nu. Muskler, senor, leder och inte minst nervsystemet behöver tid till anpassning. En rörelse som både kräver styrka och koordination av muskler samtidigt som den ska vara stabil kan ta tid att öva in och hantera. Lösningen kan vara att söka alternativa möjligheter genom att anpassa eller modifiera övningen. Bland annat kan övningar brytas ner till mer hanterbara, både med tanke på komplexitet och belastning.

Vi blir bra på det vi tränar men för mycket av något kan leda till överbelastning och skador som följd. Variation är därför en viktig princip inom MoVi. Det kan handla om både variation av komplexitet och belastning.  Enklare isolerade rörelser varieras med mer komplexa, belastningen fördelas och skiftas mellan olika kroppsdelar. T.ex hand, fot, knä, säte osv.