Träningssupport Online

Skapar lustfylld drivkraft till motion och träning

 

Vad söker du?

 • Glädje och lust till motion och träning.

 • Motivation och drivkraft för att börja motionera.
 • Inspiration och kunskap för att bevara god fysisk funktion.
 • Information om träningsmetoder och träningsråd för att hitta din personliga mix.
 • Nya träningsformer och metoder som breddar och utvecklar din fysiska förmåga.
 • Peppning och support inför motionslopp, vandring/bergsbestigning eller andra träningsmål.
 • Hjälp med att utvärdera den träning du idag genomför och få tips och förslag på förändringar.

 

 

image001


Träningssupport online riktar sig både till dig som har lång erfarenhet av träning och till dig som har bestämt dig för en mer aktiv livsstil. Vår ambition är att supporten leder till det just du önskar. Styrkan ligger i att den bygger på dina förutsättningar, mål och drömmar.

Målet är att göra vägen synlig, tydlig och meningsfull.

 

 

Upptäck fördelarna med skriftlig support

 • DSC_3261

  Du får god tid på dig att tänka & reflektera över vad som är viktigt för dig.

 • Du får tid att analysera & se dina möjligheter när du söker en lösning.
 • Du får möjlighet att uttrycka känslor i lugn & ro.
 • Du kan vara helt ärlig mot dig själv.
 • Du har alltid möjligheten att gå tillbaka och få perspektiv på det du skrivit.
 • Det är enkelt och du kan skriva vid den tidpunkt som passar dig.
 • Du får återkoppling från oss som är välgrundad då tid finns för reflektion & analys utifrån dina formulerade önskemål.

 

 

Så här går det till:

Det unika med träningssupport är att den sker via e-post och SMS. Du ska kunna befinna dig var som helst men ändå lätt kunna nå oss. Efter att du gjort en intresseanmälan skickar vi ut mer detaljerad information kring supporten och dess upplägg. Du får även möjlighet att beskriva lite om dig själv och dina önskemål.
I samband med anmälan har du två möjliga supportval, 6-veckorssupport  eller 3-veckorssupport. Tillsammans kommer vi överens om när träningssupporten inleds.

Om önskemål av kompletterande fysiska träffar i form av Samtal och/eller  Personlig Träning finns, är detta möjligt som tillägg.

 

”Jag är ganska påläst men lärde mig nytt om exempelvis FATREX…

Skulle absolut rekommendera er support till andra som behöver en förändring…

Jag tycker ni har ett bra upplägg”.

 

Läs mer om anmälan här

Tjänsten innebär support under 6 veckor med minst två mailåterkopplingar per vecka. Beroende på typ av support kan det ibland bli fler och kortare återkopplingar, samt kombineras med sms-kontakt. Veckorna kan om man önskar fördelas över en 12-veckorsperiod vilket då innebär support varannan vecka. Den passar framförallt för dig som har målet att börja motionera och utveckla regelbundna motionsvanor eller har en långsiktig plan för din träning och önskar kontinuerlig regelbunden support under hela perioden.

Innebär support under en 3-veckorsperiod med minst två mailåterkopplingar per vecka. Beroende på typ av support kan det ibland bli fler och kortare återkopplingar, samt kombineras med sms-kontakt. Kan om så önskas fördelas över en 6-veckorsperiod vilket innebär support varannan vecka. Den passar framförallt för den som vill testa på träningssupport, är i behov av en motivationshöjare eller söker ett bollplank för både inspiration, information och råd.

 


PRIS

6-veckorssupporten: 1495 kr

3-veckorssupporten: 845 kr

Fysiska träffar: Samtal/Personlig Träning i kombination med 6-eller 3 veckorssupport: 495 kr per tillfälle (60 min)

Intresseanmälan

 


Vår support bygger på den så kallade transteoretiska modellen (läs mer här) och ambitionen är alltid i hälsofrämjande syfte. Vi ger inga rekommendationer utifrån specifika dieter utan hänvisar till de allmänna nationella rekommendationerna.