Styrka och Rörlighet – en del av helheten

Hur kan styrka och rörlighet  främja din hälsa?

DSCN8077komp2

Till skillnad från mätning av kondition som kan beskrivas utifrån uppmätt testvärde (läs mer här) är mätning av styrke- och rörlighetsförmågor något mer komplex. Medan kondition i stort sett kan kopplas till hjärta och kärlsystem samt muskelcellens förmåga att ta upp syre har styrke- och rörlighetsförmågan fler komponenter som möjliggör rörelser. Både styrka och rörlighet kan mätas i både enskilda muskler och leder men också som en enhet. Detta leder till att en allmän hälsorekommendation motsvarande den som finns för kondition (läs mer här) blir om inte omöjlig ganska svår att utforma.

 

Vad är egentligen optimal styrke- och rörlighetsförmåga?

Bör alla kunna genomföra en armböjning på tårna, stå i plankan i 60 sekunder och lyfta 30 kg från marken? Bör alla klara av att gå ner i huksittande, nå tårna med fingrarna och sträcka armarna över huvudet?

Vi vet att en allmän grad av styrka och rörlighet är positivt för individens fysiska hälsa. Vi får bland annat större möjlighet att positionera kroppen i ett gynnsamt läge då vi utsätts för yttre krafter t.ex. vid lyft, då vi ska öppna en dörr eller då vi motionerar. Begränsad styrka och rörlighet kan leda till att vi i olika rörelser kompenserar och utsätter enstaka muskler och leder för större belastning. Gör vi detta ofta och under lång tid kan strukturerna bli överbelastade med skada eller smärta som följd.

Utifrån vårt synsätt så anser vi att en person har en god styrke- och rörlighetsförmåga då den utifrån sina egna förutsättningar och mål upplever att den med marginal har resurser för att göra det han/hon önskar och vill för att må bra. Om en träningsbar begränsning i styrka eller rörlighet innebär att en person får välja bort sådant som känns meningsfullt eller blir tvungen att anpassa sin vardag är det stor risk att det påverkar upplevd hälsa. Genom att upptäcka rörlighet- och styrkebegränsningar kan vi lättare och mer effektivt träna det som gynnar oss och vår fysiska hälsa.

 

Testerna i FYSIOscreening

Det främsta syftet med testerna är att du får en uppfattning om dina styrkor, eventuella begränsningar samt att upptäcka utvecklingsmöjligheter. De flesta testerna är mer eller mindre komplexa det vill säga flera muskler och leder tillsammans med nervsystemet samarbetar för att utföra rörelsen, ingen enskild muskel klarar av utförandet på egen hand. Detta innebär att även orsaken till smärta eller begränsningar ofta är komplexa. I de fall som testerna visar skillnader mellan t.ex. höger och vänster sida, stora begränsningar i en eller flera leder eller smärta gör vi dig uppmärksam på detta. Det behöver inte alltid innebära en ökad risk eller fara just nu men på sikt kan det påverka din fysiska hälsa.

I FYSIOscreening ingår 10 rörlighet- och styrketester. Även om respektive test kan vara något mer rörlighetsbetonade respektive styrkebetonade är det alltså ofta en kombination av båda förmågorna som krävs i respektive övning. Styrkan i övningarna fokuseras mest på förmågan att stabilisera och positionera kroppens strukturer för att kunna utgöra en stabil grund då vi utför rörelser. En förmåga som ofta kan ha större betydelse för fysisk hälsa än förmågan att kunna lyfta så tungt som möjligt.

 

Upptäck styrkor och begränsningar för optimal utveckling

DSC_2483

 

 

Följande övningar ingår i testet:

   • Sidoböjning: Stabilitet och rörlighet i bål
   • Sittande rotation: Stabilitet, styrka och rörlighet i bål och bröstrygg
   • Framåtböjning: Rörlighet i baksida ben, höft och rygg
   • Armsträck: Stabilitet, styrka, och rörlighet i bål, bröstrygg och skulderparti
   • Skulderrörlighet: Styrka och rörlighet i skulderparti samt bålens förmåga till stabilitet.
   • Utfallssteg: Stabilitet, styrka, balans och rörlighet i ben, höft och bål
   • Höftlyft: Stabilitet, styrka och rörlighet i ben, höft och rygg/bål
   • Armböjning Max: Komplex maxstyrka och stabilitet i axlar, armar, bröst, bål och höft
   • Armbågspress: Komplex styrka, stabilitet och rörlighet för axel, skuldra, bål och rygg
   • Armböjning uthållighet: Komplex styrkeuthållighet i bål, bröst och armar
DSC_2429
DSC_2478
DSC_2464
DSC_2514
DSC_2444
DSC_2486

 

Samtliga tester bedöms utifrån 3 utvecklingsnivåer, A, B och C. Ambitionen och syftet med nivåkategorierna är att synliggöra skillnader och upptäcka utvecklingsområden. Testledaren antecknar iakttagelser av utförandet samt noterar hur du upplever respektive övning, var det känns och hur det känns.

Varje utvecklingsnivå kompletteras med en 1:a eller 2: beroende på utförandet. En 1:a betyder att en viss brist eller kompensation i utförandet med avseende på styrka, stabilitet, rörlighet och/eller balans upptäcks. En 2:a betyder att utförandet är kontrollerat och stabilt med god hållning och jämn och följsam rörelse.

Resultat, dina upplevelser samt våra iakttagelser beskrivs i en resultat- och utvärderingsblankett. Vår ambition är sedan att göra en sammanfattande analys där vi beskriver och lyfter fram sådant som kan vara värdefullt att känna till för vidare utveckling. Vi ger även tips och rekommendationer om så önskas. Eventuell smärta  i samband med utförandet är vi extra uppmärksam kring. Vi resonerar och bedömer tillsammans smärtupplevelsen. Generellt rekommenderar vi vid osäkerhet undersökning av sjukgymnast eller annan legitimerad sjukvårdskompetens.

 

Källor och inspiration

Tester och mätmetoder, Helena Bellardini, Anders Henriksson, Michail Tonkonogi, SISU idrottsböcker, 2009
FYSS 2008, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (yfa)
Total stabilitetsträning, Joanne Elphinston, SISU idrottsböcker 2014
Bra och enkla FYSTESTER, Helena Bellardini, Anders Henriksson, Michail Tonkonogi, SISU idrottsböcker, 2013