Rutin 15: Mixad Pausrutin

En kort rutin som passar bra när man önskar en kvalitativ rörelsepaus där och möjlighet att gå och göra övningar på golvet.

Hela kroppen involveras.

 

 

  1. Inleds med enbenstående utfall bakåt med knäuppdrag för att sedan gå ner i semihuksittand
  2. Där utförs bålrotation i semihuksittande, övning 68 åt ena hållet.
  3. Armgång på ett ben till handstående plankan, övning 25 och 26
  4. Ner i hukliggande med aktivt  armsträck, övning 63
  5. Tillbaka till handstående och armgång till semihuksittande
  6. Bålrotation i semihuksittande åt andra hållet.Semihuksittande till stående till knäuppdrag med enbenstående utfall bakåt som avslut.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website