Övning 89a: Sumobenböj med symmetrisk aktiv skulderrörlighet

Aktiv rörlighet för skuldran med samtidig bålkontroll vid sumobenböj. En koordinativ övning med fokus på skuldran. Startpositionen är bredbent och handflatorna vända bakåt. Inled med att föra armarna bakåt samtidigt som du påbörjar sumbenböj. I läget när det känns som att du inte kommer längre bakåt med armarna påbörjar du en utåtrotation i axeln så att handflatorna succesivt vänds framåt. Behåll armarna bakåt samtidigt som du för dem uppåt. Jobba aktivt med att föra armarna uppåt, behåll god hållning i bålen, pressa knäna utåt. Håll armbågarna högt och böj dem så aktivt du kan. Sträva samtidigt efter att sänka axlarna. Återgå i omvänd ordning och när du står upprätt med sträckta armar bakåt avslutar du sekvensen med att böja upp armarna mot ryggen. Sträva efter att hålla armarna från ryggen samtidigt som du böjer armarna så mycket är möjligt. Behåll kontroll och fokus genom hela övningen. Som del i en uppvärmning utförs rörelsen utan att ta ut den aktiva rörligheten till max.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website