Övning 56a – 90-90sitt med dynamiska svepet och fot till fot

I dynamiska svepet kan du utveckla din aktiva rörlighet runt höften och få god muskelkontroll i hela rörelseomfånget. Inled med att från 90-90sitt aktivt lyfta och utåtrotera benet, håll benet nära kroppen och fortsätt rörelsen över den andra foten till motsatt sida. Rotera i bålen och sträva efter att nå så långt som möjligt (över det andra knät med foten). Sträck benet snett framåt och svep sedan benet längs golvet. Rotera succesivt benet inåt och för benet bakåt så långt du kan. Lägg sedan kraft på att böja knät. Fortsätt genom att utåtrotera i höft och nå fot-fot position. Gör sedan rörelsesekvensen i omvänd ordning tillbaka till startpositionen.

Alternativövning: Övning 56b – 90-90sitt – Svepet med fot till fot och passiv stretch

Leave a comment

name*

email* (not published)

website