Frågeformulär – Träning


  Förnamn

  Efternamn

  Arbete/Sysselsättning

  Ålder

  Längd (cm)

  Vikt (kg)

  E-post

  Telefon


  1. Träningshistorik och erfarenheter

  Beskriv översiktligt hur dina motions- och träningsvanor sett ut genom åren fram till idag.(Frågor om nuvarande träning kommer senare i formuläret)

  2. Mål

  Beskriv vilket/vilka mål du önskar nå med din träning. Försök att vara så detaljerad som möjligt.

  a) Känslorelaterade mål – att du vill uppleva en känsla av någonting:

  b) Resultatinriktat mål – t.ex. tidsmål, sträckor, genomförande, att uppnå eller utveckla en specifik kvalitet t.ex. maxstyrka, uthållig styrka, stabilitetsstyrka, explosivitet, kondition (uthållighet/snabbhet) eller kanske rörlighet.

  c) Hur viktigt är det för dig att nå målet?
  (1=inte alls viktigt, 3=viktigt, 5=mycket viktigt
  12345
  Kommentar:

  3. Nuläge

  Hur skattar du din nuvarande fysiska status som helhet?
  (1=inte så nöjd, 3=ok, 5=mycket nöjd)
  12345
  Specificera gärna med avseende på t.ex. kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga kost, sömn/vila/återhämtning.

  Din träning

  Beskriv så detaljerat du kan din aktuella träning. Utgå från följande frågeställningar:

  - Den senaste månadens träning
  - En typisk träningsvecka (antal pass, typ av träning, längden på passen, intensitet
  - Hur långa är dina konditionspass. (från det kortaste till det längsta)
  - Hur regelbunden är din träning? Vecka till vecka, under året?
  - Eventuella resultat från motionslopp/tävlingar, löptider på 3 km, 5 km, 10 km eller resultat från olika fystester

  4. Förutsättningar/Önskemål

  Hur säker känner du dig på att nå målet?
  (1=inte alls säker, 3=säker, 5=mycket säker
  12345
  Kommentar:

  Vad anser du är optimalt och realistiskt för dig vad gäller:
  - Antal träningspass per vecka (fördelning mellan kondition, styrka etc.)
  - Veckodagar och tider?
  - Gynnsamma förutsättningar som skapar motivation och drivkraft

  Vilka eventuella hinder kan uppstå och hur ser du på dem?

  Tobak
  Fler än 10 cigaretter1-10 cigaretterEnstaka tillfällenRöker ej
  1 dosa/dag3-6 dosor/veckaMax 2 dosor/veckaSnusar ej

  Ordinerad medicin

  JaNej
  Om ja - vilken/vilka?

  Övrigt

  NejSkadorInfektionerTillfälligt förändrade vanorÖvrigt som påverkar din hälsa

  Eventuell kommentar


  Tack för att du fyllt i formuläret. Vill du lägga till något mer som kan vara viktigt för oss att känna till kan du skriva det här.
  Vi ser fram emot att träffa dig
  Med vänliga hälsningar /Anette och Andreas, VitalSupport

  Name

  E-mail

  Subject

  loading