Frågeformulär inför konditionstest


  Förnamn

  Efternamn

  Arbete/Sysselsättning

  Ålder

  Längd (cm)

  Vikt (kg)

  E-post

  Telefon


  1. Din nuvarande fysiska förmåga:

  (1=ej nöjd, 3=ok, 5=mycket nöjd)

  Hur skattar du din nuvarande fysiska funktionsförmåga som helhet?

  12345

  Hur skattar du din nuvarande kondition och uthållighet?

  12345

  Vad stämmer bäst in på dig?

  Jag har ett arbete/sysselsättning som innehåller fysiskt ansträngande moment

  JaNej

  Jag har ett rörligt arbete/sysselsättning

  JaNej

  Jag har ett stillasittande arbete med få rörliga inslag

  JaNej

  Jag tränar/motionerar regelbundet 1-3 dagar per vecka i syfte att behålla eller öka min kondition.

  JaNej

  Jag tränar/motionerar regelbundet 4 dagar eller mer per vecka i syfte att behålla eller öka min kondition.

  JaNej

  Jag har konditionstränat / motionerat regelbundet i mer än 6 månader tillbaka.

  JaNej

  Jag ser mig som en van motionär vad gäller konditonsträning

  JaNej

  Jag har en rörlig fritid

  JaNej

  Jag är mest stillasittande på min fritid

  JaNej

  Komplettera gärna dina svar T.ex: Vilken typ av fysisk aktivitet/konditionsträning (promenader, löpning, cykel etc.), hur ofta, vilken intensitet och hur långa träningspass du kör. Om du eventuellt genomfört några motionslopp och då då känner till eventuella tider (t.ex. 10 km löpning) etc.


  2. Dina nuvarande levnadsvanor

  (1=ej nöjd, 3=nöjd, 5=mycket nöjd)

  Hur upplever du dina nuvarande levnadsvanor som helhet (kost, motion, sömn, återhämtning)

  12345

  Hur upplever du dina kostvanor

  12345

  Hur upplever du dina motionsvanor

  12345

  Hur upplever du din sömn och återhämtning

  12345

  Tobak/Rökning
  Fler än 10 cigaretter1-10 cigaretterEnstaka tillfällenRöker ej

  Tobak/Snus
  1 dosa/dag3-6 dosor/veckaMax 2 dosor/veckaSnusar ej

  Medicin som påverkar hjärtat - kärlsystem

  JaNej

  Om ja - vilken/vilka?

  Övrigt

  NejSkadorInfektionerTillfälligt förändrade vanorÖvrigt som påverkar din hälsa

  Eventuell kommentar


  3. Din framtida fysiska förmåga, önskvärd nivå och/eller mål

  Beskriv gärna något om din önskvärda konditionsnivå eller något mål som du har:

  Tack för att du fyllt i formuläret. Den ger goda förutsättningar inför konditionstestet. Vill du lägga till något mer som kan vara viktigt för oss att känna till kan du skriva det här.
  Vi ser fram emot att träffa dig
  Med vänliga hälsningar /Anette och Andreas, VitalSupport