MoVi – De fyra grundprinciperna

För Optimal och Givande MoViTräning

Med utgångspunkt från de fyra grundprinciperna fås en överblick av MoViTräningens karaktär och kärna. Principerna syftar till att vägleda och guida dig i träningen så att bästa tänkbara effekt nås. Eftersom MoVi i viss mån skiljer sig från konventionell träning när det kommer till utförande rekommenderar vi att du tar del av principerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

namnlost-3

Kontroll och fokus – Gör dig ”Aktiv” i rörelsen”

Innebär att det finns en strävan till att utföra varje rörelse med så god kvalitet som möjligt oavsett om den är långsam eller snabb. Med kontroll och fokus övar du dig på att hantera rörelsen och kan på så sätt bli mer kroppsmedveten. Detta kan bland annat gynna och förbättra din hållning.

Att vara aktiv i rörelsen betyder att det finns en närvaro som innebär att du ibland behöver extra fokus för att utföra rörelsen. Detta blir extra påtagligt i övningar som till en början kan upplevas enkla eller lätta men som vid ett aktivt utförande blir ansträngande. Läs mer om aktiv rörlighet

namnlost-4

Dynamiska och komplexa rörelser

Om en rörelse är dynamisk innebär det att en eller flera leder rör på sig. Håller vi en position stilla är den statisk. De flesta MoVi-övningar är dynamiska på det sättet att det alltid finns minst en led i rörelse. Det kan t.ex. innebära att samtidigt som du balanserar på ett ben utför du en dynamisk rörelse med det andra benet. Att en rörelse är komplex innebär att flera leder och muskler är inblandade samtidigt. Dynamiska och komplexa övningar ger oss möjlighet att utveckla balans och koordination samtidigt som stabilitet och styrka utmanas. Att vara stabil innebär att vi har en god förmåga att behålla kroppen i säker och effektiv position oavsett vad vi utsätter den för. Vi kan anpassa och kontrollera rörelsen utan att kompensera.

Den förmåga som vi kan tacka för detta är den Neuromuskulära, det vill säga den samordnade kopplingen mellan nervsystem och muskler. Till sin hjälp har nervsystemet receptorer som bland annat kan känna av var kroppen befinner sig i förhållande till omgivningen (Proprioceptiv förmåga). All information skickas kontinuerligt till hjärnan som värderar och ser till att musklerna i sin tur får information om vad de behöver göra för att utföra rörelsen. Genom att utföra rörelser som utmanar motoriken (neuromuskulära förmågan) utvecklas och förbättras vår balans och koordination som skapar användbara, smidiga och kraftfulla rörelser.

namnlost-1

Involvera/utmana leder och musklers hela rörelseomfång

Genom att arbeta i och utmana en leds fulla rörelseomfång kan både rörlighet och stabilitet förbättras. Leder som kan stå emot och hantera yttre krafter oavsett om den är i rörelse eller är stilla blir mer användbar och effektiv. Detsamma gäller musklerna! Genom att utmana muskeln när den är utsträckt, när den är som kortast och allt där emellan leder till att den blir starkare, mer användbar och tålig. Att kunna använda och utmana hela vårt rörelseomfång samt att koordinera dem till smidiga och följsamma har till stor del med den proprioceptiva och neuromuskulära förmågan att göra.

namnlost-5

Anpassa och variera

Rörelser kan upplevas olika, en del utmanar oss mer andra känner vi oss bekväma med. Oavsett målet med träningen bör den anpassas utifrån sin förnärvarande fysiska förmåga. Muskler, senor, leder och inte minst nervsystemet behöver tid till anpassning. En rörelse som både kräver styrka och koordination av muskler samtidigt som den ska vara stabil kan ta tid att öva in och hantera. Lösningen kan vara att söka alternativa möjligheter genom att anpassa eller modifiera övningen. Bland annat kan övningar brytas ner till mer hanterbara, både med tanke på komplexitet och belastning.

Vi blir bra på det vi tränar men för mycket av något kan leda till överbelastning och skador som följd. Variation är därför en viktig princip inom MoVi. Det kan handla om både variation av komplexitet och belastning.  Enklare isolerade rörelser varieras med mer komplexa. Belastningen fördelas och skiftas mellan olika kroppsdelar. T.ex. hand, fot, knä, säte osv.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website